Vakbond FNV Taxi is gestart met onderhandelingen omtrent verbeterde regels binnen de taxi-cao. De reden hiervan is dat er meer duidelijkheid moet komen binnen de cao. Met name de werkroosters van de taxichauffeurs zijn niet duidelijk of goed opgesteld. Hier is vaak een miscommunicatie over dat de communicatie binnen de taxibranche belemmert. Daarnaast zal er ook meer duidelijkheid moeten komen omtrent de lonen van de taxichauffeurs. Momenteel zijn er binnen de cao lappen van teksten te vinden. Hier bestaat veel onduidelijkheid over omdat de teksten niet concreet laten zien waar de grenzen liggen. De vakbond vindt de tekst verouderd en onduidelijk waarom er nu is besloten dat hier een aanpassing binnen de cao komt. Hier wordt een korte maar duidelijk artikel in verwacht waardoor een ieder direct kan zien waar hij of zij aan toe is.

Concreet zullen de arbeidstijden duidelijker en beter moeten worden bepaald en er moet duidelijkheid komen over de lonen die moeten worden uitbetaald.

Prettiger werken dankzij duidelijke regels

Het is voor de chauffeurs niet altijd even duidelijk om de regels binnen de cao na te leven. Hierdoor worden dikwijls fouten gemaakt en dat moet anders. Zeker omdat het momenteel de werkroosters en de lonen betreft. Daarom zal er eind oktober een gesprek plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de cao zo spoedig mogelijk kan worden aangepast.

De afgelopen jaren is de cao voor de taxibranche al flink aangepast. Dit had vooral te maken met de ouderwetse regels die in deze tijd niet meer van toepassing zijn. Echter zijn er nog steeds een aantal artikelen die in de toekomst ook gewijzigd moeten worden. De toekomst zal uitwijzen welke artikelen er nog meer komen te vervallen en moeten worden vervangen. Voor de aankomende periode zal er meer duidelijkheid komen voor de chauffeurs. Zij krijgen nu een betere en duidelijkere richtlijn omtrent het loon en het werkrooster waar zij eerder altijd een hoop onduidelijkheid in hebben ondervonden. Meer duidelijkheid binnen de cao zal ervoor zorgen dat er op een prettige manier kan worden gewerkt. Omdat de taxichauffeurs weten waar zij aan toe zijn.

Call Now Button