Tijdens taxi Expo heeft sociaal Fonds Taxi een toelichting gegeven op het gebruik van de boordcomputer dat bij de CAO controle wordt uitgevoerd. Deze controle is net als de controle door ILT niet leidend maar wel erg belangrijk. Dit is met name van belang binnen elke taxibranche en gericht op de dagritten. Eerder werden de controles uitgevoerd door SFT. Zij brachten een bezoek aan de taxibedrijven  door steekproeven te doen en voor de kleine bedrijven werd er op een schriftelijke manier een onderzoek uitgevoerd.

Alle gegevens die nu worden opgenomen worden via een portal doorgevoerd. Alle gegevens die worden doorgevoerd zijn van belang voor de compleetheid van de bedrijfsadministratie. De controles die worden uitgevoerd zijn nog steeds op steekproefsgewijs bij willekeurige medewerkers. Aan de hand van de verschillen die tijdens de controle naar boven komen zal er actie worden ondernomen. Is er geen verschil? Dan zal hier verder niets mee worden gedaan. Ook wordt er gecontroleerd of de medewerkers van taxibedrijven zich wel houden aan de juiste arbeidstijden. Denk hierbij ook aan de verplichte rusttijden die nog niet altijd worden gehanteerd.

Wat gebeurd er als er fouten worden geconstateerd?

Bestaat het vermoeden dat er fouten naar boven komen tijdens de controle op het gebruik van de boordcomputer? Dan zal hier actie in worden ondernomen. Hierbij kan ook de belasting worden getipt als er bijvoorbeeld blijkt dat er in de administratie iets niet klopt. Hierbij kan een forse boete in het verschiet liggen. Het is daarom van groot belang dat de regels die gelden naar juistheid worden nageleefd. Zeker als het gaat om de administratie. Het op de juiste manier werken met de boordcomputer kan dus een hoop problemen voorkomen. De controles zullen nog meer richtlijnen krijgen, het is namelijk niet de bedoeling dat andere instanties elkaar in de weg lopen. Denk hierbij aan het feit dat de CAO en ILT dezelfde controle uitvoert kort op elkaar en het taxibedrijf twee keer wordt beboet (omdat zij niet de tijd krijgen om zich te kunnen herstellen na het krijgen van de eerste boete).

Call Now Button