Voor taxibedrijven is het een nachtmerrie en een periode met hoge kosten als taxichauffeurs langdurig ziek zijn of wel arbeidsongeschikt raken. Een werkgever kan hier natuurlijk niets aan doen maar in een aantal gevallen wel. Tijdens de Taxi Expo is hier aandacht aan geschonken.

Als een taxichauffeur arbeidsongeschikt raakt, dan zal de werkgever de werknemer twee jaar verplicht salaris moeten blijven uitbetalen. Benut de werknemer een Werkhervattingsuitkering Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten? Dan kan het UWV besluiten om deze kosten door te belasten aan de “oude” werkgever als de werkgever besluit om de werknemer na twee jaar te ontslaan. Dit is van toepassing als de werknemer gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt. Dit risico is voor een werkgever natuurlijk erg groot. Het is dus te allen tijde van belang om een werknemer te steunen tijdens een lange ziekteperiode. Hierdoor wordt zelfs de kans vergroot dat er geen sprake komt van een lang ziekteverzuim.

Een goede sfeer waarbij een medewerker het naar zijn zin heeft kan bepalend zijn

Er is een discussie ontstaan omtrent de rol die een werkgever of leidinggevende kan aannemen om de sfeer op het werk prettig te maken en deze te behouden. Wanneer de werknemers op een prettige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, zal er minder snel een kans bestaan dat een werknemer bijvoorbeeld overspannen raakt. Ook zal het voor de overige werknemers niet motiverend zijn als andere collega’s veel ziek zijn. Wanneer je als mens wordt behandeld je positief wordt benaderd? Dan zal dit zeker een goede invloed hebben op het presteren van de werknemer.

Als een taxichauffeur het gevoel krijgt dat de chauffeur begrepen wordt door de werkgever als er bijvoorbeeld teveel werkdruk ligt? Dan kan er worden voorkomen dat de werknemer door deze druk zich ziek moet melden. Of wanneer er een discussie ontstaat waarbij de werknemer en de werkgever hier niet samen uitkomen. Ook dan kan er een ziekteverzuim ontstaan omdat de werknemer zich overspannen voelt. De werkgever staat in deze gevallen soms machteloos. Wordt er echter goed gecommuniceerd en worden problemen of stoornissen binnen de taxibranche goed opgelost? Dan zal dit een positieve invloed hebben op de sfeer binnen het bedrijf. Ook voor de overige collega’s.

Call Now Button